Bioenzym > Eshop > jímky | lapače | ČOV

Tento unikátní, silně koncentrovaný přípravek je určený do veškerých odpadních systémů. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný organický odpad. Jedná se o čistě přírodní mikrobiologické čištění. Je směsí vybraných nepatogenních přírodních mikroorganismů, které jsou vysoce aktivní a biologicky rozkládají usazeniny a likvidují zápach. Je beze zbytku odbouratelný, tudíž nemůže dojít k předávkování. Bakteriální aktivita je aerobní i anaerobní. Tyto bakterie se při dostatku potravy a v optimálních podmínkách dále samy rozmnožují a produkují další enzymy, a to jak za přístupu vzduchu ( aerobně), tak i nepřístupu kyslíku ( anaerobně ). Kapalná forma tohoto přípravku je schopna produkovat různé enzymy, jako např. : amylázu, proteázu, lipázu a celulázu.


BIO-T
200 ml
363 Kč

Jedná se o bioaditivum pro ČOV určené k aplikaci do aktivační nádrže, kde dochází k procesu biologického čištění za pomoci bakterií. BIO-P je práškový přípravek, obsahující spory a vegetativní buňky organismu Bacillus subtilis. Omezuje pěnivost a udržuje ČOV v perfektní kondici. Pro lepší účinnost doporučujeme používat naše čistící přípravky.

BIO-P Bioaditivum do čistíren odpadních vod
1kg
1 452 Kč

Slouží pro aplikaci do velmi zatížených septiků k likvidaci zápachu, odstranění tuhých nánosů a k omezení četnosti vývozů. Rozkladem ztuhlých usazenin, které již nelze odčerpat, zvětší velikost septiku na jeho původní objem. Pro lepší účinnost doporučujeme používat naše šetrné čistící prostředky. Doporučené dávkování alespoň 1x měsíčně. 

BIO-P1 průmyslový koncentrát do septiku
300g
702 Kč

Slouží pro aplikaci do kuchyňských lapačů tuků a olejů (LAPOL). Rozkládá tuky na složky, které již nemají nevhodné vlastnosti tuků a tím omezuje četnost vývozů na minimum. Pro lepší účinnost doporučujeme používat naše šetrné čistící prostředky. Doporučené dávkování alespoň 1x měsíčně.

BIO-P2 průmyslový koncentrát do lapolu
300g
702 Kč

Biologický přípravek určený k likvidaci organických nečistot v septicích, žumpách, suchých záchodech a domovních ČOV. Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají organické látky a výrazně omezují zápach. Není toxický pro člověka zvířata ani rostliny.

BIO-P1 pro domácí použití do septiku
100g
71 Kč

Biologický přípravek na bázi bioenzymů určený k rozkladu tuků v odpadních systémech. Přípravek rozkládá tuky na organické látky, které již nemají nevhodné vlastnosti tuků a tím se předchází jejich usazování. Dále se zabrání srážení tuků na vnitřních stranách odpadních trubek, tvrdnutí tuku v lapačích tuků a ucpání ve vývodních odpadních systémech. Přípravek výrazně omezuje zápach.

BIO-P2 pro domácí použití na tuky
100g
64 Kč

Biologický přípravek určený ke zprůchodnění ucpaného a pomalu odtékajícího potrubí v sifonech, vanách, umyvadlech, výlevkách, atd. Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají organické látky a výrazně omezují zápach. Není toxický pro člověka, zvířata ani rostliny.

BIO-P3 pro domácí použití do potrubí
100g
64 Kč

Biologický přípravek pro použití v domovních čistírnách odpadních vod (dČOV). Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které se po aplikaci do dČOV začínají ihned množit a vytvářejí tak biologické kultury vhodné pro optimální provoz dČOV. Díky vyvážené kombinaci bakterií, enzymů a živných látek je přípravek možné použít i jako prostředek k podpoře a posílení chodu nízko zatížených čistíren.

Biologický přípravek do ČOV
100g
64 Kč