Bioenzym > bio ošetření jímek

PROFESIONÁLNÍ BIOLOGICKÉ OŠETŘENÍ LAPAČŮ TUKŮ (LAPOLŮ) A SEPTIKŮ

Firma BIO-ENZYM Petr Mrázek se zabývá údržbou odpadních systémů budov a jímek (s písemnou garancí, za použití maloobchodně neprodejných průmyslových koncentrátů bioenzymatických přípravků), prodejem šetrné čistící chemie a úsporných spotřebičů v budovách s větším a středním provozem /školy, školky, kuchyně, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, ubytovací zařízení, potravinářské provozy, výrobní haly, kulturní budovy, věznice apod./

Ošetření kuchyňských lapačů tuků (tzv. lapolů)

Jedná se o maloobchodně neprodejné průmyslové koncentráty BIO-T, které pro nás exkluzivně vyrábí firma Bioprospect, s.r.o. Po aktivaci těchto přípravků vznikne silný roztok s obsahem bakterií a enzymů, který účinně rozkládá tukové nánosy na hladině i stěnách lapače tuků, zamezuje hromadění nové nečistoty a výrazně omezuje zápach. Cílem aplikace je tedy zamezení nutnosti drahých vývozů jímky nebo omezení četnosti vývozů na minimum, zvýšení hygienické úrovně jímky, účinné odstranění zápachu i omezení výskytu hlodavců. Tento přípravek se obecně dávkuje dvakrát měsíčně po 200ml.

Důležité: jímka musí být před začátkem dávkování vyvezená.

Ošetření septiků, fekálních jímek

Jedná se o maloobchodně neprodejné průmyslové koncentránty BIO-P1, které pro nás exkluzivně vyrábí firma Bioprospect, s.r.o. Po aktivaci těchto přípravků vznikne silný roztok s obsahem bakterií a enzymů, který účinně rozkládá fekální nánosy na hladině i stěnách septiku, zamezuje hromadění nové nečistoty a výrazně omezuje zápach. Cílem aplikace je tedy zamezení nutnosti drahých vývozů jímky nebo omezení četnosti vývozů na minimum, zvýšení hygienické úrovně jímky, účinné odstranění zápachu i omezení výskytu hlodavců. Tento přípravek se obecně dávkuje jednou měsíčně po 300g.

Důležité: jímka musí být před začátkem dávkování vyvezená.